HJGSoft heeft twee trainingen voor het leren omgaan met de rapportage-tool iReport:

  1. iReport Rapportages
  2. iReport Rapportages vervolg
iReport Rapportages

In deze training leert u de basis van de rapport-tool iReport. U leert de plaats van iReport binnen de architectuur van Jasper. Verder leert u de basis-principes van de opbouw van een rapport(-sjabloon).
De training bestaat uit duidelijke instructie met veel oefeningen.
Bekijk de inhoud van deze training. Bekijk de preview van deze training.
Zelfstudie? Schaf hier het materiaal aan.

iReport Rapportages vervolg

In deze training leert u de finesses van iReport om uw rapportages geheel naar uw hand te zetten. U leert om te gaan met kolommen, parameters, subrapporten, voorwaardelijke expressies, Excel-rapporten, grafieken en kruistabellen.
Bekijk de inhoud van deze training. Bekijk de preview van deze training.
Zelfstudie? Schaf hier het materiaal aan.