In de add-in Handigheidjes zit een calculator.

Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar is erg handig.
Vaak zult u weten hoe u op een rekenmachine een wiskundige berekening maakt. Maar hoe vertaalt u dit vervolgens in een Excel-formule?
Dat doet de CalQualator voor u!
U maakt in de CalQulator uw berekening en de CalQulator zet deze om in een geldige Excel-formule. U kunt vervolgens de getallen die u heeft gebruikt vervangen door cel-verwijzingen (zowel relatief als absoluut). Ten slotte copieert u de formule in de cel.

hjgsoft-excel-handigheidjes-calqulator
De Calqulator (calculator/rekenmachine) van HJGSoft Handigheidjes