Hieronder staan de release notes van SafePass:

versie 5.0:

 • Backup beheer venster kan gesorteerd worden
 • Bug-fixes voor Windows 10

versie 4.7:

 • Integriteits check op bewaard bestand
 • Backup mechanisme ingebouwd (automatisch via Instellingen). Beheer via Bestand–>Backup

versie 4.6:

 • Voordat u gaat exporteren kunt u kiezen welke groep of groepen u wilt exporteren
 • Integratie met de database van de Have I Been Pwned website. Hiermee kunt u controleren of uw e-mailadres dat dienst doet als Gebruikersnaam in het verleden is gehackt. Zie de vernieuwde handleiding hierover

versie 4.5:

 • Belangrijke update in verband met gewijzigde manier van automatische updates.
  Na 1 Augustus 2018 kunnen eerdere versies niet meer automatisch updaten!

versie 4.4:

 • Verdeling van de velden over de tabs (Standaard en Overig) is afhankelijk van de hoogte van het scherm
 • Instellingen-scherm is volledig vernieuwd; is nu weer overzichtelijk
 • Handleiding is bijgewerkt (t/m versie 4.4)
 • Minor: Twee dialoogvensters in de Sequence Recorder zijn vernieuwd

versie 4.3:

 • Print…: Groepen kunnen worden gekozen/uitgesloten om te printen; geldt ook voor Pin’s
 • Print…: Pin’s mogen nu uit variabele lengte bestaan (was 4) [syntax: 0000…;aaaa…]
 • Single-instance: Proces is aangepast; bij meerdere instanties wordt na melding de 1e instantie gezocht en getoond (indien gevonden);
  de switch -instance is hiermee overbodig geworden
 • Omwisselen van de ini-file-indents SMTPPwd42 en SMTPPwd over de komende twee versies
 • Minor: Twee snelmenuopties vertaald
 • Minor-bug: Disign-time probleem opgelsost

versie 4.2:

 • Toetsenbord animatie toegevoegd:
  • Vergroot toetsen.
  • Maak toetsen vet.
  • Toon laatste karakter.
  • Tijd animatie instelbaar.

versie 4.1:

 • Veld Uitgezonderde Tekens toegevoegd: Tekens die niet worden gebruikt bij maken wachtwoord.
 • Layout aangepast: Velden op twee tabbladen; Verloopdatum en Notities naar 2e tabblad.
 • Statusbar: BFP-status toegevoegd.
 • Statusbar: Dubbelklik op item opent Instellingen (op juiste tab).
 • Statusbar: rechts-klik op StealthMode wisselt tussen uit, aan en strict.
 • Statusbar: rechts-klik op BFP wisselt tussen aan en uit.
 • Lock screen bij minimaliseren toegevoegd (optioneel via Instellingen).
 • Veld Notities aangepast: kan nu met muis scrollen en regels worden niet meer automatisch hard afgebroken.
 • menu Help–>Website: item Buy License toegevoegd als taal=UK.
 • menu Help–>Copyright: aangepast aan taal.
 • Reclame’s naar taal aangepast.
 • De manual is nu ook in het Engels beschikbaar.
 • minor-bug: Logo bij lock-screen werkt nu naar behoren.

versie 4.0:

 • Stealth Modus toegevoegd: Beschermt tegen zogenaamde Key-loggers. StealthMode heeft 3 opties: 0-Uit (SafePass werkt als 3.x), 1-Aan (SafePass ontwijkt toetsenbord bij automatisch inloggen + virtueel toetsenbord), 2-Strict (Als 1-Aan maar virtueel toetsenbord verschijnt automatisch bij kritische invoer).
 • Virtueel toetsenbord: Toetsenbord op het scherm dat met muis bediend wordt of via een touch-screen.
 • Statusbalk toegevoegd: Links – StealthMode; rechts – datum met de tijd als hint (datum met muis aanwijzen).
 • minor bug: Importeer: meerdere regels bij Notities werden niet allemaal ingelezen: Is in deze versie verholpen.

versie 3.5:

 • Screenlocker toegevoegd: Activeren met Ctrl+L of via het menu Opties–>Lock. Unlock met pincode ‘0000’ (4x een nul). Pincode wijzigen: Menu Opties–>Lock Pin. Automatisch activeren: Menu Opties–>Instellingen, tab Algemeen, kopje Protectie.
 • Belangrijk: Dit is de laatste update in versie 3. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe versie 4!

versie 3.4:

 • Nieuwe compiler in gebruik genomen als voorbereiding op versie 4:
  • veel kleinere executable
  • werkt ook op Windows 10 Home (32 bits)
 • Oogje bij wachtwoord invoeren (opslaan en openen) zodat wachtwoord zichtbaar wordt

versie 3.3:

 • Deze versie is een voorbereiding op versie 4.
 • Een deel van de huidige functionaliteiten gaat vallen onder de betaalde licentie. Dit geldt voor: Import/Export, de Sequence Recorder en de Bewaar-knoppen in het Print…-scherm. In deze versie krijgt u daar een melding van.
 • Dialoogvensters zijn nu ook vertaald.
 • Bij dubbelklikken op een Item krijgt u alleen nog een melding als SMode (Instellingen) op Hoog staat.
 • Menu Help–>Website is toegevoegd met daaronder de verschillende web-pagina’s over SafePass.

versie 3.2:

 • Sequence Recorder: Optie toegevoegd om recorder tijdens de opname te minimalizeren
 • Sequence Recorder: De content (inhoud) van de veldnamen Gebruikersnaam, Wachtwoord en Extra moeten nu gewoon worden ingetikt. Nadat de opname is gestopt moeten de velden omgezet worden naar Sequence-commando’s met het snelmenu. De velden in het hoofdscherm worden gevuld met de ingevoerde velden.
  Dit stelt u in staat om met de Sequence Recorder in één keer de Login-sequence te maken en tevens de benodigde velden te vullen. Zie ook de vernieuwde handleiding.

versie 3.1:

 • Sequence Recorder: URL opent pas na een klik op de knop Start
 • Sequence Recorder: Tellingen ingebouwd voor herhaalde toetsen; dus [TAB] [TAB] wordt [TAB 2], etc.
 • Login Sequence: Als veld Extra gevuld is met een url (begint met http) dan zal dit veld in de Login Sequence een nieuw browser-scherm openen met de url in het veld Extra. Dit is handig wanneer een site kijkt naar een open sessie en dan niet meer hoeft in te loggen voor een nieuwe site, zoals bv. bij Google het geval is
 • Dubbelklikken op Item logt in op URL (vraagt bevestiging bij SMode = Middel of Hoog)
 • Snelmenu (rechter muisknop) op Item geeft de mogelijkheid om in te loggen
 • Voorbereid: Vanaf de volgende versie krijgt u informatie te zien over de nieuwe versie bij update-check
 • Bug-fix: Delen door nul (0) kon voorkomen bij het opslaan van het bestand; is verholpen
 • Minor bug-fix: Plakken (Ctrl+V) in vak URL gaf een dubbel resultaat; is verholpen
 • Minor bug-fix: Drag & Drop van Groepen naar Groepen is nu niet meer mogelijk

versie 3.0:

 • Sequence Recorder toegevoegd waarmee nu ook muis-handelingen kunnen worden vastgelegd in de login-sequence
 • Veld SMode toegevoegd aan de instellingen waarmee de hoeveelheid berichten van SafePass kan worden ingesteld
 • Automatische conversie van oude bestanden naar de laatste versie (geldt alleen voor bestanden vanaf versie 2.4)
 • Printformulier: veld URL-link toegevoegd waarmee de url-link in het rapport geactiveerd kan worden
 • Bug-fix: Wachtwoord op het klembord wordt alleen verwijderd (na 30 seconden) als deze er nog opstaat

versie 2.4:

 • Printformulier: Lengte TAB instelbaar
 • Printformulier: Inhoud HTML-scherm te kopiëren naar klembord
 • Printformulier: Link naar URL opent browser naar URL (als URL in <a href…> staat)
 • Bug-fix: Cp-knop werkt nu naar behoren

versie 2.3:

 • Na 30 seconden wordt het wachtwoord van het klembord verwijderd
 • Printformulier: LoginSequence toegevoegd aan sjabloon-velden
 • Im- en export functionaliteit toegevoegd.
  BELANGRIJK: Wees hier voorzichtig mee, want dit gaat in xml-formaat en is dus gewoon te lezen. Gooi een export-bestand zo snel mogelijk weer weg
 • BELANGRIJK: Vanaf deze versie is het coderingsmechanisme aangepast en verbeterd.
  Bestanden van voor deze versie zijn niet meer (standaard) in te lezen. 
  In het menu Bestand is een optie toegevoegd: Open versie < 2.3. Hiermee kunt u uw oude bestanden omzetten naar het nieuwe formaat. Het programma zal dan ook direct na het openen vragen om het bestand weer te bewaren. Hierna is het bestand weer op de normale wijze bruikbaar.
  Vanaf versie 3 zal dit niet meer mogelijk zijn!

versie 2.2:

 • Printformulier: Print-knop verbeterd (nog niet 100%)
 • Printformulier: Mogelijkheid gebruik van eigen css

versie 2.1:

 • Printformulier: Layout is nu volledig html
 • Printformulier: Source van html is bewerkbaar
 • Printformulier: Layout op te slaan in html en in txt

versie 2.0:

 • Printformulier: Opmaak staat nu op balk ipv in picklist
 • Printformulier: Telling toegevoegd
 • Printformulier: Pins toegevoegd
 • Instellingen: SMTP wachtwoord wordt nu gecodeerd opgeslagen
 • Bestand: bestand krijgt een andere naam wanneer het naar de kluis wordt verstuurd (alleen op de achtergrond!)

versie 1.9:

 • Verplaatsen van item naar andere groep d.m.v. drag&drop
 • Copieëren Login-sequence naar ander item

versie 1.8 (niet uitgebracht):

 • Nieuw printformulier met zelf te maken sjablonen (experimenteel)

versie 1.7:

 • Nieuw veld toegevoegd: verloopdatum
 • Snelmenu velden zijn uitgebreid en verbeterd

versie 1.6:

 • Reclame scherm aangepast
 • Single instance geïmplementeerd

versie 1.5:

 • Ernstige bug opgelost: Toevoegen Item

versie 1.4:

 • Sortering van Groepen en Items wordt nu onthouden

versie 1.3:

 • Brute Force Protection toegevoegd

versie 1.2:

 • Bug-fix: Herhalen commando-toetsen
 • Bug-fix: Pagina-einde bij printen
 • Bug-fix: Invoer eigenschappen bij de vakken URL en Gebruikersnaam

versie 1.1:

 • Hernoemen Groepen en Items toegevoegd
 • Groepen en Items gesorteerd naar printer
 • Contrôle op bestaan Groep of Item bij Toevoegen en Hernoemen

versie 1.0:

 • Eerste productie release