In de add-in Handigheidjes zit een wizard ZegBedrag dat een bedrag omzet in tekst.

Bijvoorbeeld op facturen moet vaak een bedrag in cijfers ook als tekst worden genoemd. Hiervoor kunt u de wizard Zegbedrag gebruiken.
In de wizard kiest u een valuta-soort, het bedrag en de lay-out van de tekst.

hjgsoft-excel-handigheidjes-zegbedrag-wizard
De wizard ZegBedrag van HJGSoft Handigheidjes
hjgsoft-excel-handigheidjes-zegbedrag-resultaat
Voorbeeld Functie ZegBedrag

 

Gerelateerde functies zijn HJG_Zeg en HJG_Zegge die getallen omzetten in tekst. Dit kan tot getallen met 600 cijfers!