Voor Oracle hebben we een package HJG_ZEG met daarin de volgende twee functies:

zeg en zegge.

Met de functie zeg kunt u een getal tot 1 quadriljoen (een 1 met 24 nullen) omzetten in tekst.

Bijvoorbeeld:

select hjg_zeg.zeg(123.45,’j’) from dual; levert het volgende resultaat op:

honderd drie en twintig komma vijf en veertig.

Met de functie zegge kunt u een bedrag omzetten naar een tekst. Ook deze functie kan met bedragen werken tot 1 quadriljoen. De waarde achter de komma wordt afgerond naar twee decimalen. Verder heeft u op dit moment de keus uit de volgende valuta:

  • Euro (default)
  • Dollar
  • Pond

Bijvoorbeeld:

select hjg_zeg.zegge(123.45,’j’) from dual; levert het volgende resultaat op:

honderd-drie-en-twintig Euro en vijf-en-veertig eurocent.